Publikationer

Se oversigt over relevante publikationer

Redegørelse om inspektion i Dan Exchange A/S (hvidvaskområdet) - 9. og 10. marts 2022

Finanstilsynet var den 9. og 10. marts 2022 på inspektion i Dan Exchange A/S. Inspektionen omfattede bankens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspek- tionen bankens kundekendskab og -overvågning samt bankens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne og kravene til interne kontroller på området.t.

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Dan Exchange A/S (hvidvaskområdet) - Februar 2020

Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Dan Exchange A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden som agent for Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL). Inspektionen omfattede virksomhedens kendskab til den af WUPSIL udarbejdede risikovurdering, virksomhedens kendskab til og ud- møntning af de af WUPSIL udarbejdede skriftlige politikker, procedurer og interne kontroller, virksomhedens udførelse af kundekendskab, herunder den fysiske overvågning af kunder samt uddannelse af virksomhedens medarbej- dere i reglerne på hvidvaskområdet.

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Dan Exchange A/S (hvidvaskområdet) - December 2019

Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Dan Exchange A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer samt undersøgelses-, noterings- og underretningspligt. Inspektionen tog kun udgangspunkt i virksomhedens valutavekslingsvirksomhed.

Læs mere